Unipie | Könyvtár a zsebedben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. A Szolgáltató adatai

  1. A unipieapp.com weboldalt és a UniPie alkalmazást a UNIPIE Digitális Könyvtár App Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és levelezési cím: 6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13.; cégjegyzékszám: 06-09-025228; nyilvántartja a Szegedi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 26719650-2-06; telefon: 0670-421-78-49; elektronikus levelezési cím: say.hello\@unipieapp.com; a továbbiakban: „Szolgáltató") üzemelteti.

  2. A unipieapp.com tárhelyszolgáltatója a ZEIT, Inc (székhely; 340 S Lemon Ave #4133 Walnut, CA 91789; elektronikus levelezési cím: support\@vercel.com)

 2. A szerződés létrejötte

  1. A Szolgáltató, valamint a unipieapp.com weboldal és a UniPie alkalmazás (a továbbiakban: „UniPie Felület") felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó") között a szerződés elektronikus könyvtárszolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás") tárgyában a Felhasználó regisztrációjával és a felhasználói fiókjának az alábbi 4. pont szerinti aktiválásával jön létre.

  2. A Felhasználó regisztrációjának és a Unipie Felület használatának feltétele a jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: „ÁFF"), valamint a Szolgáltató személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatójának (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató") elfogadása, továbbá a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása. Ennek hiányában a Felhasználó nem jogosult a UniPie Felület használatára.

  3. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utóbb nem lesz hozzáférhető.

  4. A szerződéskötés kizárólag magyar nyelven történik, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés nyelve a magyar.

  5. A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

  6. A Szolgáltató megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Felhasználó a regisztráció, valamint a felhasználói fiók aktiválása során felmerülő adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a regisztráció, illetve a fiókaktiválás véglegesítése előtt el tudja végezni. A Felhasználó a regisztrációnál akár visszalépéssel is módosíthatja az adatait, de arra később, a profil oldalon is lehetősége nyílik, leszámítva a fiókhoz tartozó e-mail címét. 

  7. A Szolgáltató köteles a Felhasználó felhasználói fiókjának aktiválását a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás legkésőbb a felhasználói fiók aktiválásától számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 3. A szolgáltatás feltételei

  1. A Felhasználó a Szolgáltatást csak magáncélra használhatja, a kereskedelmi célú, valamint a nyilvános felhasználás kizárt.

  2. A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. A UniPie Felületen történő regisztráció során a Felhasználó köteles megadni többek között a felhasználó e-mail címét és megfelelő erősségű jelszót választani (a továbbiakban együtt: „Bejelentkezési Adatok").

  3. A Felhasználó köteles a Bejelentkezési Adatait titokban tartani. A Bejelentkezési Adatoknak harmadik személy részére történő átadása, valamint azok harmadik személy általi használata tilos. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek a Bejelentkezési Adatoknak illetéktelen harmadik személyhez kerülése miatt keletkeznek.

  4. Amint a Felhasználó tudomására jut, hogy a Bejelentkezési Adataival visszaéltek, vagy azok illetéktelen harmadik személyhez jutottak, köteles a Szolgáltatót erről haladéktalanul értesíteni.

  5. A UniPie Felület igénybevételéhez a Felhasználónak meghatározott technikai paraméterekkel (hardverrel és szoftverrel), valamint internetcsatlakozással kell rendelkeznie. Az ezzel kapcsolatban, különösen az internetes adatforgalommal összefüggésben a Felhasználónál felmerült költségek nem képezik a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés tárgyát.

  6. A unipieapp.com weboldal használatához ajánlott webböngészők a következők: (i) Google Chrome v57+; (ii) Mozilla Firefox v52+; (iii) Microsoft Edge v16+; valamint (iv) Safari v11+.

  7. A UniPie alkalmazás használatához ajánlott mobil operációs rendszerek a következők: (i) IOS 10.3+; valamint (ii) Android 5.0+.

 4. Felhasználói fiók

  1. A Felhasználó a regisztráció során választása szerint aktiválhat ingyenes felhasználói fiókot (Freemium Fiók) vagy ellenérték fejében igénybe vehető felhasználói fiókot (Premium Fiók). A regisztrációt és az első fiókaktiválást követően a Felhasználó a választott fiókról bármikor áttérhet a másik típusú fiókra.

  2. A felhasználói fiók aktiválásakor a Felhasználó a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten kérheti, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését, azaz a UniPie Tartalom UniPie Felületen keresztüli hozzáférhetővé tételét már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti 14 napos felmondási határidő lejárta előtt kezdje meg.

  3. A felhasználói fiók aktiválása akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt a Szolgáltató a fenti 2.7. pontnak megfelelően visszaigazolta.

  4. A felhasználói fióknak a fenti 4.3. pontnak megfelelően történt aktiválása esetén a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott tartalmaknak (a továbbiakban: „UniPie Tartalom") a Felhasználó által választott és arra alkalmas eszközén egyénileg történő lehívására és megjelenítésére. Freemium Fiók aktiválásakor a Felhasználó csak a Szolgáltató által ingyenesen hozzáférhetővé tett UniPie Tartalom lehívására válik jogosulttá, míg Premium Fiók esetén a Felhasználó a Szolgáltató teljes kínálatából válogathat.

  5. Egy felhasználói fiókhoz tartozó Bejelentkezési Adatokkal összesen három eszközön lehet hozzáférni a UniPie Tartalomhoz.

 5. Fizetés

  1. A Premium Fiók regisztrálásához szükséges adatok megadása után a Felhasználó egy fizetési oldalra kerül átirányításra, ahol a Mollie rendszerén keresztül biztonságosan fizethet a kártyaadatainak megadásával. A kártyás fizetés Visa, Visa Electron, Meastro, MasterCard típusú kártyákkal lehetséges. A sikeres kártyás fizetésről a Mollie emailben küld igazolást. A szolgáltatási díj összege azonnal zárolásra kerül a folyószámlán. A sikeres fizetés után a Felhasználó visszatérhet a unipieapp.com weboldalra.

  2. A szolgáltatási díj első megfizetésétől számított 30. nap után az előfizetés automatikusan megújul, hacsak a Felhasználó a szolgáltatási szerződést fel nem mondta a jelen ÁFF 11.6. pontjának megfelelően, vagy a Felhasználó át nem váltott Freemium Fiókra. Az előfizetés megújulásának napján a Szolgáltató a szolgáltatási díj összegével megterheli a Felhasználó által megadott kártyát.

  3. Sikertelen fizetés esetén a Szolgáltató figyelmeztető üzenetet küld a Felhasználónak, aki kezdeményezhet új kártyás fizetést akár az általa korábban megadott, vagy módosított kártyaadatokkal. A szolgáltatási díj sikeres megfizetéséig a Premium Fiók nem érhető el a Felhasználó számára.

  4. A Szolgáltatás ellenértékeként a UniPie Felületen feltüntetett szolgáltatási díj forintban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.

  5. Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 6.  Szellemitulajdon-jogok

  1.  A Unipie Felület külalakja, szerkezete és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.

  2. A UniPie alkalmazás, valamint a UniPie Tartalom a Szolgáltató, vagy olyan harmadik fél szellemi alkotása, amely engedélyezte a Szolgáltatónak a felhasználást. Ennek megfelelően UniPie alkalmazás és valamennyi UniPie Tartalom szerzői jogi, védjegy jogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll.

  3. A UniPie Tartalom sokszorosítása, másolása (az idézés céljából, egy alkalommal kettőszáz betűhelyet meghaladó kimásolás kivételével), módosítása, terjesztése, továbbítása, publikálása, valamint felhasználása más weboldalon vagy számítógépes hálózatban nem megengedett.

  4. A Felhasználó nem engedhet hozzáférést a Unipie Felületen elérhető tartalmakhoz harmadik személy részére semmilyen módon, így különösen nem használhat ebből a célból automatizált eszközöket, scripteket, botokat, spidereket, crawlereket vagy scrapereket.

  5. A felek közötti szolgáltatási szerződés létrejöttekor a Felhasználó felhasználási jogot kap a UniPie Felület nem kizárólagos, harmadik személynek nem átengedhető, a szolgáltatási szerződés időtartamára korlátozott használatához a jelen ÁFF-ben meghatározott mértékben.

  6. A UniPie Felületet tilos:

 • harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni;

 • automatizált módon lekérdezéseket, kereséseket végrehajtani és adatokat letölteni;

 • módosítani, átalakítani vagy ezekre előkészületet tenni;

 • a rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni;

 • visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani vagy

 • oly módon használni, mely mások szerzői jogát, szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

 1. Kártérítés, kártalanítás

  1. A Felhasználó vállalja, hogy megtérít a Szolgáltatónak minden olyan kárt és igazoltan felmerült költséget, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen ÁFF előírásait.

  2. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik.

 2. Felelősségkorlátozás

  1. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználóval szemben a Szolgáltató a jogszabály által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a UniPie Felületen keresztül elérhető Szolgáltatásért, annak működőképességéért és rendelkezésre állásáért.

  2. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő károkért.

  3. A Szolgáltató nem vállal szavatosságot vagy jótállást a fogyasztónak nem minősülő Felhasználóval szemben azért, hogy a UniPie Felület tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, hogy a hibákat kijavítják, vagy, hogy akár a szolgáltatásokat közvetítő szerver mentes minden vírustól vagy egyéb ártalmas komponenstől.

  4. A Szolgáltató a jogszabály által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a UniPie Tartalom hitelességéért, teljességéért és megbízhatóságáért.

  5. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a UniPie Felület nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

  6. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a UniPie Felület más felhasználói által tanúsított magatartásokért. A Felhasználó kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.

  7. A Felhasználó által a regisztrációkor, a fiókaktiváláskor vagy egyébként a UniPie Felületen megadott adatok helytállóságáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Felhasználó által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért.

  8. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatáskimaradásért, illetve az ezzel összefüggésben felmerülő károkért.

  9. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

  10. A Szolgáltató által üzemeltetett honlapok tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, vagy adatvédelmi megfelelőségéért.

 3. Kellékszavatosság

  1. A Felhasználó a Szolgáltató  hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  2. A Felhasználó -- választása szerint -- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;

 • ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  1. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  2. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Felhasználó kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  3. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének -- a hiba közlésén túl -- egyedüli feltétele, hogy a Felhasználó igazolja, a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékfelelősség és jótállás

  1. A szolgáltatási szerződés jellegéből adódóan a Felhasználó termékfelelősségi igény érvényesítésére nem jogosult.

  2. A Szolgáltató jótállást nem vállal és arra jogszabály alapján sem köteles.

 2. A szerződés időtartama és megszűnése

  1. A felek közötti szolgáltatási szerződés a Felhasználó regisztrációjával és az általa választott felhasználói fióknak (Freemium vagy Premium) a fenti 4. pont szerinti aktiválásával határozatlan időtartamra jön létre.

  2. A Premium felhasználói fiók a Felhasználó választása szerint 30 napos, 6 hónapos vagy 1 éves előfizetési időszakra aktiválható.

  3. Az előfizetési időszak a lejárat napjával az alábbi 11.4. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén automatikusan meghosszabbodik az előfizetési időszak eredeti tartamával.

  4. A Premium felhasználói fiók aktiválásának, valamint az előfizetési időszak automatikus meghosszabbodásának feltétele a szolgáltatási díj Felhasználó általi előzetes megfizetése.

  5. Amennyiben a Felhasználó az adott előfizetési időszak lejártáig nem fizeti meg a következő előfizetési időszakra vonatkozó szolgáltatási díjat, az adott előfizetési időszak lejártával a Felhasználó Premium felhasználói fiókja deaktiválódik a Freemium felhasználói fiók egyidejű aktiválásával. Ebben az esetben a Felhasználó csak a Szolgáltató által ingyenesen hozzáférhetővé tett UniPie Tartalom lehívására válik jogosulttá, míg a Premium Fiók kínálata elérhetetlenné válik számára.

  6. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szolgáltatási szerződést mindkét fél jogosult 15 napos határidővel bármikor indokolás nélkül felmondani.

  7. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját, valamint felhasználói fiókját véglegesen és visszaállíthatatlanul törölni. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁFF 6. és 7. pontjában foglalt bármely rendelkezés Felhasználó általi megsértése.

  8. A Felhasználó jogosult a felek közötti szolgáltatási szerződést bármikor indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani a felhasználói fiókjának és regisztrációjának törlésével. Ebben az esetben a Felhasználó regisztrációja véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül, a felhasználói fiókja elérhetetlenné válik és a Felhasználó lemond az előfizetési időszak hátralévő tartamára járó szolgáltatási díj megtérítése iránti igényéről.

 3. Felmondási jog

  1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésének megfelelően a fogyasztónak minősülő Felhasználó, ha a felek közötti szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

  2. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

  3. Ha a Felhasználó a felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13.; elektronikus levelezési cím: say.hello\@unipieapp.com. A felmondási nyilatkozathoz a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-mintát is használhatja.

  4. A Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

  5. Ha a Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 4. Jogfenntartás

  1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁFF rendelkezéseit alapos okból egyoldalúan megváltoztassa. Ilyen alapos oknak minősülnek a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változások, az új szolgáltatások bevezetése, a meglévők kiegészítése és bővítése, a technológiai fejlesztésekkel együtt járó módosítások, jogszabályváltozás, valamint ha a módosítást bírósági vagy egyéb hatósági határozat teszi szükségessé.

  2. A Szolgáltató a módosított szöveget annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a weboldalán közzéteszi, illetőleg arról a Felhasználót elektronikus levélben értesíti.

  3. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató módosításról szóló értesítésének közlését követő 30 napon belül a szolgáltatási szerződést felmondani.

  4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a UniPie Felület és más technikai megoldások bárminemű módosítására, amennyiben azt az elérhető technológiai újítások szükségessé vagy észszerűvé teszik. A Szolgáltató ezeket a módosításokat jellemzően az újonnan létrejövő szolgáltatási szerződések, illetve az újabb előfizetői időszakok vonatkozásában érvényesíti. Amennyiben a fenti módosításokat a Szolgáltató a már fennálló szolgáltatási szerződések vagy díjfizetéssel rendezett előfizetési időszakok tekintetében kívánja érvényesíteni, a Szolgáltató köteles erről a Felhasználót legalább 30 nappal korábban elektronikus levélben értesíteni. Ebben az esetben a Felhasználó jogosult a Szolgáltató módosításról szóló értesítésének közlését követő 30 napon belül a szolgáltatási szerződést felmondani.

  5. Nem minősül módosításnak és nem alapozza meg a Felhasználó felmondási jogát a UniPie Tartalom bővítése, a UniPie Felület és más technikai megoldásoknak a szolgáltatás funkcionalitását és a rendeltetésszerű használatot nem érintő módosítása, különösen az esetleges hibák vagy a sérülékenység kiküszöbölését célzó frissítések (update, upgrade), valamint a kezelőfelületek képi megjelenítésének, grafikai elemeinek változása.

  6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a UniPie Felület használatáért fizetendő díjak módosítására. A díjmódosítást a Szolgáltató jellemzően az új szolgáltatási szerződések, illetve az újabb előfizetési időszakok tekintetében érvényesíti. Amennyiben a Szolgáltató a díjemelést a már fennálló szolgáltatási szerződésekre vagy a díjfizetéssel rendezett előfizetési időszakokra vonatkozóan kívánja érvényesíteni, köteles erről a Felhasználót legalább 30 nappal korábban elektronikus levélben értesíteni. Ebben az esetben a Felhasználó jogosult a Szolgáltató díjemelésről szóló értesítésének közlését követő 30 napon belül a szolgáltatási szerződést felmondani.

  7. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, hogy a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen tanítási szünetekben, illetve az éjszakai vagy hajnali órákban.

 5. Panaszkezelés

  1. A Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett nyújtsa. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződés teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban a support\@unipieapp.com elektronikus levelezési címre, vagy a 6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13. postai levelezési címre küldött levélben közölheti.

  2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

  3. A Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a következő honlapon: https://jarasinfo.gov.hu/

  4. Ha a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltató panaszkezelési eljárása során nem rendeződik, a Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a békéltető testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet\@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségét a következő honlapon találja:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó továbbá online vitarendezési eljárást is indíthat az Európai Bizottság http://ec.europa.eu/odr honlapján elérhető OVR platformon, ahol a Szolgáltató székhelyének (6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13.) és e-mail címének (support\@unipieapp.com) megadásával küldhető be panasz.

 2. Vegyes rendelkezések

  1. A felhasználói fiók aktiválásakor a Felhasználó köteles az Adatvédelmi Tájékoztatót alapos elolvasást és megértést követően a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével elfogadni. Az Adatvédelmi Tájékoztató a következő linken is elérhető:

https://unipieapp.com/privacy-policy

 1. A unipieapp.com weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A Szolgáltató sütikre vonatkozó szabályzata a következő linken is elérhető:

https://unipieapp.com/privacy-policy

 1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

 2. A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 3. A jelen ÁFF elfogadásával a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a felek közötti szolgáltatási szerződésből származó jogai és kötelezettségei összességét harmadik személy részére átruházza (szerződésátruházás). Ezen szerződésátruházás nem eredményezheti a Felhasználó számára nyújtott garanciák csökkenését. A szerződésátruházást legalább 15 nappal megelőzően a Szolgáltató köteles elektronikus levélben értesíteni a Felhasználót a szerződésátruházás szándékáról és hatálybalépésének tervezett napjáról. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a jelen pontban adott előzetes hozzájárulását a szerződésátruházásról való értesítés közlésétől számított 15 napon belül a Szolgáltatónak küldött elektronikus levél útján visszavonni.

 4. Amennyiben a jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy alkalmazhatatlanná válna, az nem érinti az ÁFF többi rendelkezésének érvényességét. Ez esetben a felek az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezéssel elérni kívánt célhoz legközelebb álló gazdasági eredmény létrehozására alkalmas.

 5. A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

 6. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban a másik félnek elektronikus levél útján küldött nyilatkozatok akkor számítanak a másik féllel közöltnek, amikor azok a másik fél számára hozzáférhetővé válnak.

 7. A jelen ÁFF 2020. április 15. napjától hatályos.

Legutóbbb frissítve: 2020-09-04